... با که گویم

... با که گویم غم دیوانگی خود، جز یار


آخرين مطالب


Design By : Pichak